Liham para sa Nanay ni Kristel Tejada

Saturday, March 16, 2013 1 Comments A+ a-


Nay,


Nais ko pong ipaabot ang aking pakikiramay sa inyo at inyong pamilya sa pagpanaw ng inyong panganay na anak.

Hindi man po tayo magkakilala, naniniwala po akong isa kayong mabuting ina. Sa gitna ng napakahirap na buhay,naitawid niyo pong makapagtapos ng hayskul si Kristel at naipasok sa Unibersidad ng Pilipinas. Sa mga istoryang nabasa ko tungkol sa inyong anak, lubos niyang pinahalagahan ang kanyang pag-aaral. Ginawa niya ang lahat para maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral gaanuman kagipit ang buhay.

Hindi lang po si Kristel ang nagnais na makapagpatuloy siya ng pag-aaral. Ginawa niyo po ang lahat para matapos niya ang semestre. Napakinggan ko pong sinabi ninyo sa isang interbyung nagsanla pa po kayo ng maliit na lupa para maipandagdag sa mga bayarin ni Kristel sa UP.  Hindi ito naging sapat kaya kinausap pa po ninyo ang chancellor ng UP Manila para humingi ng pang-unawa at palugit para lang matapos ng inyong anak ang semester. Hindi nila kayo pinakinggan.


Bilang mga magulang, gagawin natin ang lahat para sa ating mga anak. Kaya hindi po tayo, na siyang nagsisikap, ang nagkakait ng kinabukasan para sa ating mga anak. Silang mga nagpapatupad ng mga patakarang forced leave of absence, no late payment at STFAP ang siyang nagkakait nito. Ang gobyernong nagpapatupad nito at patuloy na nagpapabaya sa edukasyon ng kabataan ang pangunahing dahilan kung bakit maraming tulad ni Kristel ang nawawalan ng pag-asa at kinabukasan. Hindi nila tayo pinapakinggan.


Nay, hindi po kayo nag-iisa sa pagluluksa.  Kasama po ninyo ang mga kasalukuyan at dating Iskolar ng Bayang tulad ko na ipinagluluksa ang pagkawala ni Kristel. Nararapat ding ipagluksa ang matagal nang pagkamatay ng UP bilang isang pamantasan ng bayan at ng edukasyon bilang karapatan. Sa pagkakataon pong ito,titiyakin nating maririnig nila ang ating magkahalong dalamhati’t poot para isigaw ang katarungan para kay Kristel at sa lahat ng mga Iskolar ng Bayan.

Hangad ko po ang inyong katatagan sa darating pang mga pagsubok sa inyong buhay bilang ina na ang tanging kagustuhan ay magandang kinabukasan para sa kanyang mga anak.Nagmamahal,


Nadia


Nanay at dating Iskolar ng BayanMay magaganap na LUKSANG PAMANTASAN ngayong linggo sa UP Diliman. Inaanyayahan ang lahat na makiisa.


Basahin ang tulang Ang Kwenta ng Buhay ni Iska ni Lara Austria. Nagsasalita ang mga numero!

1 comments:

Write comments
March 26, 2013 at 7:24 AM delete

[...] pagtingin si Marck Ronald Rimorin sa isinulat ni Buencamino at sa sagot ko. Liham para sa nanay ni Kristel Tejada, mula sa isang dating iskolar ng bayan na isa na ring nanay ngayon. Welcome kay Kim A. Gargar, [...]

Reply
avatar